Sosiaalinen vastuu ja etiikka

Colly Componentsin on kehitettävä ja harjoitettava kannattavaa, pitkäjänteisesti kestävää ja eettistä liiketoimintaa. Colly Componentsin toiminta rakentuu pitkäaikaisille ja lujille suhteille asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

Klikkaa tästä lukeaksesi toimintaohjeet.

Sosiaalinen vastuu

Colly Components on koettava luotettavaksi ja vastuulliseksi yritykseksi, joka vastaa aina sitoumuksistaan. Luomme pitkäaikaisiin liikesuhteisiimme perustuvaa lisäarvoa asiakkaallemme, työntekijöillemme ja toimittajillemme.

Colly Components harjoittaa toimintaansa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

– Meidän on toimittava aina niin, ettei yrityksen ja henkilöstön intressit joudu ristiriitaan.

– Liiketoimintamme on aina ja kaikilta osin oltava lainmukaista.

– Kunnioitamme ja noudatamme velvoitteitamme työntekijöitämme kohtaan kansallisten lakien ja sosiaaliturvasopimusten mukaisesti.

– Emme hyväksy lapsityötä emmekä työhön pakottamista.

– Tarjoamme työntekijöillemme samat mahdollisuudet iästä, ihonväristä, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai etnisestä syntyperästä riippumatta.

– Emme hyväksy syrjintää emmekä epäasiallista kohtelua.

– Tarjoamme turvallisen, terveellisen ja laillisen työympäristön sekä teemme systemaattista parannustyötä.

Tuotteidemme on täytettävä lakisääteiset vaatimukset.

Teemme yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, joilla on yhteiset arvot meidän kanssamme ja jotka noudattavat kotimaissaan voimassa olevia lakeja, mukaan lukien lakeja lapsityövoimasta ja työntekijöiden muista oikeuksista.

Perusperiaatteet

Ratkaisevaa menestyksellemme on henkilökunnan motivointi ja kannustaminen hyvän tuloksen luomiseksi sekä yhteistyö liikekumppaneittemme ja yleisestikin ympäröivän maailman kanssa. Toimintamme perustuu hyvään etiikkaan ja yksilöiden kunnioittamiseen sekä yrityksen sisällä että ulkoisessa toiminnassa.

Collyn historia vastuullista toimintaa harjoittavana yrityksenä on pitkä ja se velvoittaa meitä myös tulevaisuudessa. Toiminta-ajatuksemme ja strategiamme on tuettava hyvää ympäristötyötä ja sosiaalista vastuunkantoa.

 

Etiikka

Asiakkaan ja toimittajien väliset pitkäjänteiset suhteet perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Työntekijöitämme on aina pidettävä yrityksen ja yhteiskunnan hyvinä edustajina.

Hyvä etiikka edellyttää, että pysymme aina turvallisesti hyväksyttävien rajojen sisällä. Rajanveto ei aina ole itsestään selvää, vaan meidän on käytettävä hyvää arvostelukykyämme ja maalaisjärkeämme.

Colly Components harjoittaa toimintaansa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

– Meidän on käyttäydyttävä rehellisesti

– Pidämme sen, mitä lupaamme