Laatua tietotaidolla 65 vuotta

Tänä vuonna on kulunut 65 vuotta siitä, kun Fred Lindgren perusti Colly Companyn toimintansa lopettaneeseen maitokauppaan Lidingössä. Pieni kellariyritys on sittemmin kasvanut voimakkaasti.

Valikoimalla huolellisesti edustettavat tuotteet ja ymmärtämällä jo varhain erikoisosaamisen merkityksen Colly vakiinnutti vähitellen asemansa teollisuuden arvostettuna yhteistyökumppanina.

Collylle ammattimessut ovat olleet tärkeä kanava yhteydenpidossa vanhojen ja uusien asiakkaiden kanssa. Jos perustamisvuonna 1957 Colly oli mukana Tukholmassa järjestetyllä St Eriksmässanilla.

Collyn ensimmäisiä tuotteita olivat saksalaisen Böllhoffin Helicoil-kierresisäkkeet. Siihen aikaan kierresisäkkeitä käytettiin pelkästään viallisten kierteiden korjaukseen. Helicoilista tuli menestys ja niitä alettiin vähitellen asentaa kierrevahvikkeiksi ja ruuvilukitteiksi moniin uusiin tuotteisiin.

Collyn ensimmäisinä vuosina uusia edustuksia etsittiin aktiivisesti toiminnan laajentamiseksi. Pian tuoteohjelmaa oli laajennettu muun muassa pyöriviin akseleihin kehitetyillä Flexibox-tasotiivisteillä, Mapalin aventimilla ja kierretapeilla sekä Pallin suodattimilla ja paineilmakuivaimilla.

Vuonna 1965 vanhat tilat olivat käyneet ahtaiksi ja Colly muutti uusiin, moderneihin toimistotiloihin Lidingössä. Vuotta myöhemmin myyntivoima tuplaantui, kun yritys palkkasi kaksi uutta myynti-insinööriä.

Osaamisyritys Colly 

Vahvistunut myyjäkunta pystyi tekemään enemmän asiakaskäyntejä, ja kun Colly sai lisää ruuviliitososaamista, myyjiä pyydettiin pitämään esitelmiä oikein mitoitettujen ruuviliitosten merkityksestä. Samalla sai Helicoilin markkinointi kierrevahvikkeena uusissa rakenteissa uutta vauhtia.

Seuraava askel Collyn aseman vakiinnuttamisessa osaamisyrityksenä ja yrityksen teknisen profiilin vahvistamisessa oli ruuviliitoskäsikirjan julkaiseminen. Tietojen kokoaminen ruuviliitoksista oli osaksi pioneerityötä, jossa hyödynnettiin muun muassa KTH:n laitteistoja kitkakertoimien mittaamiseksi.

Keskittyminen asiakashyötyyn  

Colly päätti jo varhain profilioitua yrityksenä, jonka teknisestä erikoisosaamisesta oli hyötyä teollisuudelle. Markkinoinnissa se toi voimakkaasti esiin tämän osaamisen tärkeyttä sellaisten teknisten ratkaisujen luomiseksi, jotka olivat asiakkaalle kokonaistaloudellisesti parhaita, vaikka eivät paperilla olleetkaan vaihtoehdoista halvimpia.

Toiminnan punainen lanka on aina ollut asiakashyöty. Kyky määritellä oikein asiakkaan tarpeet ja osoittaa kustannussäästöt ovat aina olleet Collyn toiminnan onnistunut resepti.

Erikoistuminen tuotealueisiin 

Ruuviliitokset eivät olleet ainoa tuotealue, josta teollisuus kaipasi kiihkeästi tietoa ja osaamista. Pystyäkseen myymään laadukkaita tuotteita useilla tekniikka-aloilla myynti-insinööreiltä vaadittiin erikoisosaamista ja kykyä selittää toiminnot ja kustannusperusteet asiakkaille.

Vuonna 1970 yritys jaettiin osastoihin. Kone-elimistä, Suodattimista ja Työkaluista muodostettiin omat osastot. Flexiboxin tasotiivisteiden liiketoiminta sijoitettiin omaan yhtiöön.

Saksalaisen Böllhoffin Rivkle-vetoniittimuttereista tuli ensimmäinen tuote Colly Maskinelementin seuraavalle erikoisalueelle – ohutlevyjen liittämiseen. Pallin uusi, käänteentekevä hydrauliikkasuodattimien sukupolvi pani vauhtia suodatintoimintaan.

Panostus Suomeen ja 25-vuotisjuhlavuosi 

1970-luvulla Colly laajensi toimintansa pohjoisiin naapurimaihinsa. Vuonna 1971 käynnistyi suodattimien myynti Tanskassa ja 1976 perustettiin Oy Colly, jonka tavoitteena oli päästä Suomen suodatinmarkkinoille.

Collyn 25-vuotisjuhlavuotena yritys muutti myös suurempiin tiloihin Lidingössä. Teknistä kehitystä näiden 25 vuoden aikana valottaneesta näyttelystä tuli hyvin arvostettu ja se oli esillä jopa Tekniikan museossa Tukholmassa.

Uudet omistajat 

Vuonna 1984 Dacke lnvest osti Collyn. Uusi omistaja antoi Collylle vapaammat kädet lisätä markkinointia ja etsiä voimallisemmin uusia tuotteita. Kasvava valikoima jaettiin tuotealueisiin, joiden toiminnasta huolehtivat asiantuntevat myynti-insinöörit. Tämä vahvisti entisestään Colly osaamisprofiilia.

Vuonna 1988 Colly muutti jälleen. Tällä kertaa uuteen Kistassa sijaitsevaan toimisto- ja varastokiinteistöön, jonka tänä päivänä omistaa emoyhtiö Indutrade ja jonne pääkonttorin lisäksi on sijoitettu Colly-yhtiöt ja joitakin muita Indutrade-toimintoja.

Pari vuotta myöhemmin Industrivärden osti Dacke Investin. Dacke Komponentin, johon Colly tuolloin sisältyi, nimeksi tuli Indutrade.

Kasvu yritysostoilla 

Indutrade-perheeseen liityttyään Colly sai mahdollisuuden kasvaa yritysostoilla. Muutaman vuoden kuluessa ostettiin Edeco Tool Karlstadista, Liljegrens Maskinverktyg Vetlandasta, Granaths Hårdmetall Huddingesta ja Norjasta mekaanisten kiinnitystarvikkeiden toiminnot Nordisk Kartrolta, joka samalla nimettiin Colly AS:ksi.

Colly Components perustetaan 1998

Päätöksenteon hajauttamiseksi ja nopeampiliikkeisten, asiakaslähtöisempien organisaatioiden luomiseksi Collyn osastot yhtiöitettiin vuonna 1998. Näin syntyi Colly Components. Samalla luotiin perusta laajentumisellemme. Vuonna 2005 käynnistettiin toiminta Norjassa ja vuonna 2008 Suomessa.

Teollisuuden luonnollinen yhteistyökumppani

Colly Componentsin toimintaa on ensimmäisten 60 vuoden aikana leimannut nopea kasvu, jonka menestyksen takeena on ollut Laatua tietotaidolla -toimintatapamme.

Globalisaation ja kilpailun voimistuessa teollisuuden tarve tehostaa ja rationalisoida on jatkuvasti kasvanut. Meille se on antanut mahdollisuuksia tarjota osaamistamme tuotannon tuottavuuden parantamiseksi kiinnitystarvikkeiden automatisointiratkaisuilla. Pitkä kokemuksemme toimivista ratkaisuista on vahvistanut markkinoiden luottamusta ja tietomme siitä, mitä vaatimuksia ratkaisuihin sisältyville osille on asetettava, luovat edellytykset asiakkaiden arvostamalle vakaalle tuotantoratkaisulle.

Colly Componentsin liikevaihtokäyrä osoittaa jatkuvaa kasvua. Juhlavuonna 2018 liikevaihdoksi arvioidaan noin 150 MSEK.

Teollisuuden tulevaisuus tarjoaa sekä uhkia että mahdollisuuksia. Tehtävämme tulevina 60 vuotena on jatkaa valitsemallamme tiellä ja tarjota Laatua tietotaidolla kumppanina, joka edistää tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvua.