Yhdessä kumppanimme Stäublin kanssa yhdistämme paikallisen asiantuntemuksen globaaliin kokemukseen ja voimme räätälöidä korkean suorituskyvyn ratkaisuja vastaamaan liiketoiminnan erityisvaatimuksia.

Laatua tietotaidolla pikaliittimissä

Lyhyet asetusajat – hyvä käytettävyys

Pikaliittimiä ja liitäntälevyjä käytetään menestyksellisesti kohteissa, joissa joustavuudelle, käytettävyydelle ja turvallisuudelle asetetaan paljon vaatimuksia. Pikaliittimiä käyttämällä asetusaikoja voidaan lyhentää ja siten parantaa tuotantoprosessin joustavuutta.

Asetusaikoja lyhentävät pikakiinnitysjärjestelmät muoviteollisuuteen

Teollisuudessa joustavuudelle ja kustannusten optimoinnille asetettujen entistä tiukempien vaatimusten täyttämiseksi on kehitetty järjestelmiä, jotka mahdollistavat tehokkaammat työkaluvaihdot. Tällä alueella uusinta tekniikkaa edustavat magneettiset pikakiinnitysjärjestelmät, jotka yhdessä lämpötilojen säätöön tarkoitettujen liitäntälevyjen kanssa käytettyinä nopeuttavat vaihtoja ja estävät virhekytkentöjä.

Joustavat työkaluvaihtajat

Voidakseen kilpailla entistä globaaleimmilla markkinoilla on pohjoismaisen ajoneuvoteollisuuden edelleen lisättävä tuotannon automaatioastetta. Työkaluvaihtajien avulla voidaan työkalujen vaihtoon kuluvaa aikaa lyhentää merkittävästi vaikuttamatta tuotantoprosessin suorituskykyyn.

Simon Persson

Titel: Product Manager
Telefon: +46 70 655 70 90
E-post: simon.persson@colly.se
Connect: LinkedIn