Toleranssikompensaattori Böllhoffilta

Böllhoff on kehittänyt ainutlaatuisen Flexitol-toleranssikompensaattorin, joka koostuu kahdesta osasta: toleranssikompensaattorista sekä ohutlevylle, lujille materiaaleille tai muoville tarkoitetusta kiinnityselementistä. Kiinnityselementti voidaan puristaa, hitsata tai painaa kiinni materiaalista tai menetelmästä riippuen.

Flexitolia voidaan käyttää muun muassa erilaisten materiaalien kohdistamiseksi toisiinsa, jolloin se korvaa esimerkiksi ”sovitealuslevyt”. Toiminta muistuttaa karmiruuvin käyttöä, sillä erolla, että kiinnityselementti kiinnitetään pysyvästi.

Miten se toimii?
Kiinnityselementti piiloasennetaan, asennus tapahtuu toisin sanoen yhdeltä puolelta. Toleranssikompensaattori asennetaan peruselementtiin. Asennettava osa asetetaan toleranssikompensaattorin päälle. Ruuvi asennetaan kiertämällä se osan läpi kompensaattoriin.

Kun ruuvi painuu kompensaattorin pohjaan, ruuvin ja kompensaattorin välille muodostuu kitka. Kun ruuvia kiristetään, kompensaattori säätää automaattisesti korkeuden/toleranssieron niin, että kompensaattorin ja osan välillä ollut välys häviää. Tällöin asennettu osa on kosketuksissa kompensaattorin yläosaan. Lopulta ruuvi asennetaan kiinnityselementin alempaan kierteeseen ja kiristetään haluttuun momenttiin.