Tehokkaampaan työkaluvaihtoon Stäublin QMC:n avulla

Muovialan kilpailu kiristyy ja haasteita on monenlaisia. Yksi avaintekijöistä tehokkuuden kasvattamisessa on työkaluvaihtoon kuluvan ajan minimoiminen ja kyky tuottaa useita erilaisia yksikköjä yhdellä koneella. Siinä on myös kyse kyvystä käsitellä monimutkaisia työkaluja, kun tuotannossa käytetään useita erilaisia materiaaleja, sekä kyvystä selvitä veden ja hydraulijärjestelmän lämpötilan korotustarpeista.

Kumppanimme Stäubli näyttää osoitteessa www.quick-mold-change.com, miten voimme auttaa tehostamaan ruiskuvalukoneen työkaluvaihdon eri vaiheita.