Entistä paremmat tuotantovirrat vetoniittien ja niittimutterien avulla

OSA 3:

Vierailemme säännöllisesti monissa Ruotsin ja Pohjoismaiden suurissa teollisuuslaitoksissa. Olemme huomanneet tällöin yllättävän usein keinoja nopeuttaa tuotantovirtaa suhteellisen yksinkertaisin keinoin poistamalla pullonkauloja ja automatisoimalla tuotantoa.

Vetoniittien tai niittimutterien kiinnitys saatetaan tehdä manuaalisesti, kun taas puoli- tai täysautomatisoitu ratkaisu parantaisi tuotantovirtaa. Tavanomainen ongelma on se, että vetoniittaus tehdään manuaalisesti ja muita tuotantovaiheita on automatisoitu. Silloin tuotantoon muodostuu helposti epätasapaino, jossa vetoniittausasemasta tulee ongelma tai se käyttää tarpeettomasti paljon resursseja. Muita tehostuskeinoja ovat esimerkiksi hitsausmuttereista siirtyminen niittimuttereihin, jotka lisäävät tuotannon joustavuutta.

Näe tuotanto asiantuntijoidemme linssien läpi

Autamme mielellämme etsimään keinoja parantaa tuotantovirtaanne – ainakin vetoniittiratkaisujen osalta. Asiantuntijamme tarkistavat nykyiset tai suunnitellut kiinnitysasemanne ja suosittelevat tuotantovirtaa parantavia ratkaisuja. Tarkastelemme koottavaa rakennetta, nykyratkaisuanne – ellei kyseessä ole uusi tuotantolinja – ja sen miehitystä. Sitten ehdotamme tunnistamiamme parannuksia, kuvailemme niiden toiminnan ja selvitämme, mitä niihin tarvitaan.

Siten saat hyvän kuvan siitä, mitä yhteistyö Colly Componentsin kanssa voi merkitä, kun se perustuu mottoomme Laatua osaamisella.

Haluatko lisätietoja?